ÚVOD PROFIL GALERIE E-SHOP
  NAŠE NABÍDKA                              NÁKUPNÍ KOŠÍK

VYHLEDÁVÁNÍ

NÁPOVĚDA

Jak nakupovat
Způsoby zasílání a platby
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Péče o usňové produkty

 

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.     Ustanovení všeobecná a vymezení pojmů

1.1
  Reklamační řád internetového obchodu lera.cz byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a ve znění jeho pozdějších předpisů.
1.2  Prodávajícím  je  ve  smyslu  tohoto  Reklamačního  řádu  společnost    Lenka Rytířová – LERA – kožená galanterie se sídlem Hlavní 145, Mariánské Lázně,       353 01, IČO46799885.
1.3
  Kupujícím se rozumí osoba, která nakupuje prostřednictvím internetového obchodu www.lera.cz.
1.4  Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu po té, kdy kupující takovou vadu zjistil.
1.5  Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě, nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

2.  Podmínky záruky

2.1  Pokud dodané zboží vykazuje zjevné vady, nebo vznikne-li na něm reklamovatelná vada je kupující oprávněn využít Reklamaci.
2.2  Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními (24 měsíců).
2.3  Společnost Lenka Rytířová – LERA – kožená galanterie si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace do 30 pracovních dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží.
2.4  Dojde-li v důsledku Reklamace k výměně vadného zboží za zboží bez vady, běží pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto nového zboží.

3.     Způsob uplatnění nároků

3.1 Reklamaci uplatňuje kupující zásadně písemně – poštou - na adresu společnosti Lenka Rytířová – LERA – kožená galanterie nebo prostřednictvím e-mailu na adresu lera@lera.cz. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu (faktury - daňového dokladu).
3.2  Kupující zašle na vlastní náklady v původním a nepoškozeném obalu zboží na adresu prodávajícího. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.
3.3  Po vzájemné dohodě Prodávajícího s Kupujícím může být Reklamace vyřízena poskytnutím slevy, vrácením peněz, nebo výměnou zboží.
3.4  V případě, že reklamace nebude uznána zašle Prodávající Kupujícímu zboží zpět a to výlučně na jeho náklady.
3.5  Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo ošetřováním výrobku, které je v rozporu s doporučeným ošetřováním výrobku na etiketě nesoucí tuto informaci.

4.    Ustanovení závěrečná

4.1  Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2018

5.     Právní doložka

5.1  Pro naši společnost je seriozní a rychlé vyřizování objednávek a případných reklamací nejvyšší prioritou. Ochraně Vašich osobních dat je věnována stejná pozornost.
5.2  Ochrana osobních údajů
Informace o Vás, našich zákaznících, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Lenka Rytířová – LERA – kožená galanterie veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Jedinou výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro doručení objednaného zboží.
Osobní údaje Vás,našich zákazníků, jsou plně zabezpečena proti zneužití.

 

 

 

 


 

zobrazit košík Košík

PŘIHLÁŠENÍ

pro nákup není nutná registrace

nová registrace
zapomenuté heslo

RYCHLÝ DOTAZ

        
        
 (opište kontrolní kód)
       

NOVINKY              Copyright © 2021 Lenka Rytířová - LERA - kožená galanterie  |  aktualizace 26.01.2021  |  Tvorba e-shopu - MK software