LERA
V KOŠÍKU MÁTE
0
0 ks zboží za 0 Kč
Do košíku bylo vloženo: , ks

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.     Ustanovení všeobecná a vymezení pojmů

1.1
  Reklamační řád internetového obchodu lera.cz byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a ve znění jeho pozdějších předpisů.
1.2  Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu společnost Lenka Rytířová – LERA – kožená galanterie se sídlem Hlavní 145, Mariánské Lázně, 353 01, IČO46799885.
1.3
  Kupujícím se rozumí osoba, která nakupuje prostřednictvím internetového obchodu www.lera.cz.
1.4  Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu po té, kdy kupující takovou vadu zjistil.
1.5  Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě, nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

2.  Podmínky záruky

2.1  Pokud dodané zboží vykazuje zjevné vady, nebo vznikne-li na něm reklamovatelná vada je kupující oprávněn využít Reklamaci.
2.2  Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními (24 měsíců).
2.3  Společnost Lenka Rytířová – LERA – kožená galanterie si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace do 30 pracovních dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží.
2.4  Dojde-li v důsledku Reklamace k výměně vadného zboží za zboží bez vady, běží pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto nového zboží.

3.     Způsob uplatnění nároků

3.1 Reklamaci uplatňuje kupující zásadně písemně – poštou - na adresu společnosti Lenka Rytířová – LERA – kožená galanterie nebo prostřednictvím e-mailu na adresu lera@lera.cz. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu (faktury - daňového dokladu).
3.2  Kupující zašle na vlastní náklady v původním a nepoškozeném obalu zboží na adresu prodávajícího. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.
3.3  Po vzájemné dohodě Prodávajícího s Kupujícím může být Reklamace vyřízena poskytnutím slevy, vrácením peněz, nebo výměnou zboží.
3.4  V případě, že reklamace nebude uznána zašle Prodávající Kupujícímu zboží zpět a to výlučně na jeho náklady.
3.5  Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo ošetřováním výrobku, které je v rozporu s doporučeným ošetřováním výrobku na etiketě nesoucí tuto informaci.

4.    Ustanovení závěrečná

4.1  Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2020

5.     Právní doložka

5.1  Pro naši společnost je seriozní a rychlé vyřizování objednávek a případných reklamací nejvyšší prioritou. Ochraně Vašich osobních dat je věnována stejná pozornost.
5.2  Ochrana osobních údajů
Informace o Vás, našich zákaznících, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Lenka Rytířová – LERA – kožená galanterie veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Jedinou výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Osobní údaje Vás,našich zákazníků, jsou plně zabezpečena proti zneužití.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook LERA.cz   instagram LERA.cz